Divpusējā sadarbība

Iekšlietu ministrijai ir izveidojušas veiksmīgas divpusējās attiecības ar vairākām valstīm, ar lielāko daļu valstu ir parakstītas dažādas vienošanās par sadarbību. Līgumu datu bāze

Intensīva sadarbība notiek ar ASV, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Francijas, Gruzijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Vācijas un citu valstu Iekšlietu un Ārkārtas situāciju ministrijām, radniecīgajiem dienestiem un diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā.

Regulāri tiek veikti sadarbības pasākumi, pieredzes apmaiņa un divpusējā dialoga uzturēšana ar citām valstīm, lai šo pasākumu rezultātā paaugstinātu Iekšlietu ministrijas kapacitāti tādu uzdevumu veikšanā kā personu un sabiedrības drošības nodrošināšana, noziedzības apkarošana, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība, civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana, iedzīvotāju uzskaite un dokumentācija, migrācija u.c.

Iekšlietu ministrijas divpusējā sadarbība norisinās vairākos līmeņos, notiek gan ekspertu līmeņa konsultācijas, piemēram, par līgumu projektiem, gan augstākā – ministru – līmeņa tikšanās.
 

Nozīmīgākās vizītes un tikšanās 2016.gadā:

• Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis piedalās Baltijas valstu iekšlietu ministru sanāksmē 2016.gada 20.janvārī, Rīgā
• ASV Tēvzemes drošības departamenta delegācijas Visa Waiver programmas novērtēšanas vizīte Latvijas Republikā 2016.gada 7.martā, Rīgā
• Iekšlietu ministrijas delegācijas tikšanās ar Baltijas jūras valstu padomes ģenerāldirektora vietnieku B.Hemingveju 2016.gada 4.aprīlī, Rīgā
• Iekšlietu ministrijas delegācijas tikšanās ar Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) delegāciju 2016.gada 12.aprīlī, Rīgā
• Iekšlietu ministra R.Kozlovska dalība Šengenas zonas dalībvalstu ar ārējām sauszemes robežām ministru konferencē 2016.gada 12.-13.maijā, Segedā, Ungārijā
• Iekšlietu ministra R.Kozlovska kunga tikšanās ar Baltkrievijas Republikas parlamenta Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju V.Gaidukeviču 2016.gada 18.maijā
• Iekšlietu ministra R.Kozlovska tikšanās ar Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāru N.Muižnieku 2016.gada 8.septembrī, Rīgā
• Iekšlietu ministrs piedalās Baltijas valstu iekšlietu ministru un ASV Tēvzemes drošības departamenta delegācijas tikšanās reizē 2016.gada 12.septembrī, Tallinā, Igaunijā
• Iekšlietu ministrijas delegācijas tikšanās ar Kirgizstānas Republikas iekšlietu ministra vietnieku A.Orozalievu 2016.gada 21.septembrī, Rīgā
• Iekšlietu ministrijas delegācijas tikšanās ar Baltijas jūras valstu padomes Speciālās grupas organizētās noziedzības apkarošanai (BSTF) Operatīvās komitejas priekšsēdētāju P.Popovu 2016.gada 13.oktobrī, Rīgā
• Uzbekistānas Republikas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju vizīte Latvijas Republikā un dalība Kopīgās komisijas Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai 2016.gada 4.oktobrī, Rīgā
 


Atpakaļ