Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām

Iekšlietu ministrija regulāri sadarbojas ar tādām starptautiska līmeņa organizācijām kā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO Augstā bēgļu lietu komisāra birojs, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs u.c.), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Eiropas Padome, Starptautiskā Migrācijas organizācija, Starptautiskā Kriminālpoliciju organizācija (Interpols), ES tiesībaizsardzības iestāde (Eiropols) u.c.

Iekšlietu ministrija regulāri iesniedz informāciju dažādām institūcijām, tai skaitā par ANO rezolūciju izpildi un Latvijas praksi un procedūrām dažādos ar iekšlietu jomu saistītos jautājumos. Pienākums sniegt informāciju ir paredzēts konvencijās, kuras Latvija ir noslēgusi, ja vien ratificējot nav noteikts citādāk. Lai pārbaudītu, cik veiksmīgi Latvija īsteno konvencijas, kurām tā ir pievienojusies, atsevišķos gadījumos starptautiskajām organizācijām ir tiesības deleģēt ekspertus, kuri ierodas Latvijā nolūkā izpētīt radušos situāciju un ziņot par to organizācijai.

No starptautiskajām organizācijām regulāri tiek saņemti ziņojumi par darba grupu tikšanās reizēm un konferencēm, ziņojumi par novērtēšanas misijām dažādās valstīs. Starptautiskās organizācijas aicina Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus piedalīties semināros un konferencēs.

 

Nozīmīgākās vizītes un tikšanās 2012. un 2013.gadā:

·      Iekšlietu ministra R.Kozlovska tikšanās ar Eiropola direktoru R.Vainraitu 2012.gada 13.februārī Rīgā;

·      Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība 81. Interpola Ģenerālajā Asamblejā 2012.gada 7.-9.novembrī Romā, Itālijā;

·      Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas reģionālo direktoru B.Hemingveju 2012.gada 23.novembrī Rīgā;

·      Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās ar Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ekspertiem 2013.gada 27.martā Rīgā;

·      Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās ar ES Pamattiesību aģentūras direktoru M.Kjaerumu 2013.gada 23.aprīlī Rīgā;

·      Iekšlietu ministra R.Kozlovska tikšanās ar Interpola ģenerālsekretāru R.K.Nobli 2013.gada 17.maijā Rīgā;

·      Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās ar EDSO Īpašo pārstāvi cīņā ar antisemītismu E.Beikeru 2013.gada 5.jūlijā Rīgā.


Atpakaļ