PROJEKTU KONKURSS  

 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Pielikums

Sadarbības partnera apliecinājums

Pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums

Projekta budžets
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532
Pielikums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi (grozījumi)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ