GRANTA LĪGUMS 

Dokumenta nosaukums


Lejupielādēt

Spēkā no
Granta līgums  
1. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 1.pielikums
lejupielādēt31.05.2018.
2. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas neatrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā, vai ir citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes institucionālajā sistēmā)
 
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 2.pielikums.
lejupielādēt31.05.2018.
3. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, no valsts budžeta daļēji vai pilnībā finansētā atvasināta persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecība Latvijā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 3.pielikums.
lejupielādēt31.05.2018.
Granta līguma pielikumi 

Granta līguma vispārējie noteikumi (1)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 4.pielikums

Granta līguma vispārējie noteikumi (2)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu nr.1-12/338, 4.pielikums

lejupielādēt

 

lejupielādēt

31.05.2018.

 

13.03.2020.

Projekta iesniegums (1)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2019.gada 24.maija rīkojumu Nr.1-12/686.

Projekta iesniegums (2)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-12/339.

lejupielādēt

 

lejupielādēt

24.05.2019.

 

13.03.2020.

Izmaksu attiecināmības nosacījumi (1)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 5.pielikums.

Izmaksu attiecināmības nosacījumi (2)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu nr.1-12/338, 5.pielikums.

lejupielādēt 

 

lejupielādēt

31.05.2018.

 

13.03.2020.

Projektu vizuālās identitātes prasību vadlīnijas
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojumu nr.1-12/889, 6.pielikums
lejupielādēt31.05.2018.
Granta līguma veidlapas
Projekta iepirkumu plāns
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 1.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Bankas konta rekvizīti
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 2.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Pārskats par veiktajiem izdevumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 3.pielikums
lejupielādēt16.05.2016.
Projekta progresa/ gala pārskats
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 4.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Izziņa par ierosinātajiem precizējumiem/grozījumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 5.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Finansējuma pieprasījums
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 6.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Metodiskie norādījumi
Projekta progresa/gala pārskata sagatavošanalejupielādēt16.05.2016.

 


Atpakaļ