PROJEKTU KONKURSS  

 

Izsludināts projektu konkurss “Brīvprātīgas atgriešanas un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā (2.posms)”
Pirmdien, 3.septembrī Iekšlietu ministrija izsludināja Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam nacionālās programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu “Brīvprātīgas atgriešanas un reintegrācijas sistēmas nostiprināšana Latvijā (2.posms)”.
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018.gada 1.oktobris.
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam programmas finansējums ir paredzēts:
1.     Brīvprātīgas atgriešanas pasākumu organizēšanai;
2.     Atgriežamo personu reintegrācijas pasākumu īstenošanai;
3.     Pagaidu dzīvesvietas, pārtikas, pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanai brīvprātīgi atgriežamajām personām, kuras nav aizturētas un kurām nav pietiekami finanšu līdzekļi sevis un savas ģimenes uzturēšanai līdz brīvprātīgai atgriešanai.
Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 532 651 EUR.
Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2022.gada 31.decembris.
Projektu iesniegumu konkursā var piedalīties Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Pielikums

Sadarbības partnera apliecinājums

Pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums

Projekta budžets
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532
Pielikums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi (grozījumi)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ