PROJEKTU KONKURSS (2010.gads) 

Šī gada 12.maijā Iekšlietu ministrijā norisinājās ikgadējais seminārs par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmu projektu konkursu. Seminārā piedalījās programmu ieviešanā ieinteresētās personas no valsts pārvaldes, nevalstiskajām organizācijām un privātajām institūcijām - tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, LR Finanšu ministrijas, centrālās finanšu un līgumu aģentūras, LR Iekšlietu ministrijas informācijas centra, LR Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras, LR Tiesību sarga biroja, Biedrības "Drošā māja", Starptautiskās migrācijas organizācijas, Latvijas sarkanā krusta un a/s "Datorzinību centrs".

Semināra ietvaros Iekšlietu ministrijas kā Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda vadošā iestāde informēja par izmaiņām fondu īstenošanu reglamentējošos Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, par 2010.gada programmu projektu konkursu aktivitātēm un projektu sagatavošanas/ izvērtēšanas laika grafiku, par projektu iesniegumu sagatavošanas galvenajiem saturiskā formulējuma un budžeta veidošanas aspektiem un biežāk pieļautajām kļūdām sagatavojot projektu iesniegumus, par granta līguma sastāvdanta līgumos, kā arī visu jaunāko un svarīgāko informāciju par projektu izmaksu atbilstības, projektu īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem, par izmaksu ietveršanu dažādās izdevumu kategorijās un to pamatošanas aspektiem  un vēl citiem projektu iesniegumu sagatavotājiem svarīgiem jautājumiem. Papildus informāciju visi interesenti varēja noskaidrot semināra pārtraukumā individuāli visu pārrunājot ar LR Iekšlietu ministijas kompetentajām amatpersonām.

Visas semināra ietvaros veiktās prezentācijas pieejamas:

 PREZENTĀCIJAS

Fondu reglamentējošie dokumenti, Projekta budžeta veidlapa, Granta līgums, Projekta iesniegums

 PREZENTĀCIJA

Izmaksu atbilstība


  

Skatīt fotogaleriju

  

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumi

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

 EAF_Atklata_konkursa_nolik

Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

 EBF_Atklata_konkursa_nolik

Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums)

Iesnieguma_veidlapa

Projekta_budzeta_veidlapa

Projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums)

 Apliecinajums

Sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums)

 Sadarb_partnera_apliecinajums

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums)

 Iepirkuma_pamatojums

Līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums)

 Lidzfin_apliecinajums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmu projektu iesniegumu sagatavošanai

 Metodiskie_noradijumi

Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 4

Manual on Eligibility Rules - version 4

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" 2010. gada programmas
Eiropas Ārējo robežu fonda 2010 .gada programma EARF_programma
Eiropas Atgriešanās fonda 2010 .gada programmaEAF programma
Eiropas Bēgļu fonda 2010 .gada programmaEBF programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ