PROJEKTU KONKURSS (2011.gads) 

Trešdien, 29. februārī, Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas un Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas atklātus projektu iesniegumu konkursus.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš abos projektu iesniegumu konkursos ir 2012.gada 20.marts.

Ar Eiropas Bēgļu fonda programmas finansējumu ir paredzēts:

1) nodrošināt patvēruma meklētājiem, ieskaitot nepilngadīgās personas, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, skaidru un saprotamu izglītības pieejamību, nodrošinot latviešu valodas apmācību, kā arī sniedzot ieskatu Latvijas vēsturē un kultūras attīstībā, lai veicinātu to iekļaušanos Latvijas sabiedrībā;

2) nodrošināt sociālās, juridiskās un materiālās palīdzības sniegšanu bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

3) nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem, kuriem ir uzsākta statusa piešķiršanas procedūra. Jurista pienākums ir pārstāvēt pieteicēja tiesības tiesā visā lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa noteikšanu pieņemšanas procesā, tādējādi nodrošinot lielāku tiesisko noteiktību pieteicējam, lielāku pieteicēja tiesību pārzināšanu un uzlabotu lēmumu pieņemšanu administratīvajā līmenī.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 120 000 EUR jeb 84 336 LVL.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda programmas finansējumu ir paredzēts organizēt atgriežamo personu brīvprātīgu atgriešanos, organizēt atgriežamo personu reintegrācijas pasākumus, kā arī sagatavot un izplatīt metodiskos un informatīvos materiālus brīvprātīgās atgriešanās jomā.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 101 000 EUR jeb 70 983 LVL.

Abos projektu iesniegumu konkursos var piedalīties tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, kas darbojas bēgļu vai atgriešanās jomās.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2013.gada 30.jūnijs.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumi

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

EAF_konkursa_nolikums

Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

EBF_konkursa_nolikums

Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums)

Iesnieguma_veidlapa

Projekta_budzeta_veidlapa

Projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums)

Apliecinajums

Sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums)

Sadab_partnera_apliecin

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums)

Iepirkuma_pamatojums

Līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums)

Lidzfin_apliecinajums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmu projektu iesniegumu sagatavošanai

Metodiskie_noradijumi

Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 4

Manual on Eligibility Rules - version 4

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" 2011. gada programmas
Eiropas Ārējo robežu fonda 2011 .gada programmaEARF_programma
Eiropas Atgriešanās fonda 2011 .gada programmaEAF_programma
Eiropas Bēgļu fonda 2011 .gada programmaEBF_programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ