PROJEKTU KONKURSS (2013.gads) 

Piektdien, 28.martā, Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas atklātu projektu iesniegumu konkursu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 7.maijs.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda programmas finansējumu ir paredzēts organizēt atgriežamo personu (nelegālo imigrantu - ārzemnieku, kuri valstī uzturas nelikumīgi - bez derīgas vīzas, vai uzturēšanās atļaujas) brīvprātīgu atgriešanos, organizēt atgriežamo personu reintegrācijas pasākumus, kā arī sagatavot un izplatīt metodiskos un informatīvos materiālus brīvprātīgās atgriešanās jomā.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 145 000 EUR.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2015.gada 30.jūnijs.
 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumi

Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

EAF_2013_nolikums

Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums)

Iesnieguma_veidlapa

Projekta_budzeta_veidlapa EUR

Projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums)

Apliecinajums

Sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums)

Sadab_partnera_apliecin

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums)

Iepirkuma_pamatojums

Līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums)

Lidzfin_apliecinajums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2013.gada programmu projektu iesniegumu sagatavošanai


Metodiskie_noradijumi

Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 4

Manual on Eligibility Rules - version 4

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" 2012. gada programmas
Eiropas Atgriešanās fonda 2013 .gada programma 2013.gada programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ